Beloningssysteem vrijwilligers

Er wordt naast de contributie aan alle seniorleden een vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht van € 30,–. Men kan dit ‘terugverdienen’ door (2 x 2) 4 uur per kalenderjaar bardienst of ander vrijwilligerswerk te doen voor een commissie.

Hiervan wordt een registratie bijgehouden door de voorzitter van elke commissie; begin oktober wordt dit aan de penningmeester doorgegeven die dan voor uitbetaling zorgt.

In november van het kalenderjaar wordt de terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage en extra verdiensten aan degenen die dit hebben verdiend verzorgt.

De juniorleden betalen geen vrijwilligersbijdrage maar kunnen wel vrijwilligerswerk verrichten.

Vergoeding voor vrijwilligers (ook junioren): € 2,– per uur. Voor senioren eerste 4 uur = € 30,– (restitutie vrijwilligersbijdrage). Voor bestuursleden is er een aparte regeling.

Aanmelden voor vrijwilligerstaken kan bij de betreffende voorzitter van een commissie, voor bardiensten loopt dit via het Jiba afhangsysteem.