Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou TPC Blerick niet bestaan.  Zo beschikken we over heel veel kwaliteiten, maar zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Op verschillende plekken is er nog behoefte aan vrijwilligers. Voor de bardienst is er altijd wel een plekje. Weet  je in welke commissie je het beste past, meldt je dan aan bij de betreffende voorzitter. Ook is het mogelijk om met klussen te assisteren. Zo kunnen we nog iemand gebruiken voor de website, baanbeheer of hulp- en spandiensten binnen het bestuur.  Ook het verduurzamen van de vereniging is actueel, mogelijk dat hier je passie ligt.  Aanmelden voor vrijwilligerstaken kan bij de betreffende voorzitter van een commissie, voor bardiensten loopt dit via het Jiba afhangsysteem. 

Beloningssysteem vrijwilligers

Iedereen die meer dan 8 uur als vrijwilliger heeft gewerkt voor de club, krijgt een uitnodiging voor de Zwoegersdag

Naast het feit dat je de vereniging helpt is er ook nog een financiele compensatie voor je inzet.  Ben je benieuwd, kijk dan ook even in het ingevoegde beloningssysteem. 

Beloningssysteem-vrijwilligers

Zwoegersdag -> Vrijwilligersdag
Om iedereen even te bedanken organiseeert het ROC een leuke dag voor alle vrijwilligers. 's Middags wordt er getennist, aansluitend is er dan een feestavond,.  Op deze wijze willen we als TPC Blerick laten zien dat we jullie hulp enorm  waarderen.