Lidmaatschap

 

De inning van de contributie en andere verschuldigde bedragen vindt in 2022 volledig plaats via KNLTB contributie Dit houdt voor de contributie in dat men begin februari een e-mail, brief en/of sms ontvangt om de contributie te voldoen door een betaling via Ideal of dat er automatisch geïncasseerd gaat worden. 

De rekening van de contributie kan in 1 (100%) of 2 keer (2x 50%) voldaan worden en dit is aan te geven na het ontvangen bericht.  De eerste keer is in februari en de 2e keer (bij in 2x betalen) is in juni. 

N.B. Afmelden als lid voor een volgend jaar dient voor 31/12 te gebeuren, anders worden alsnog minimaal €25,- kosten in rekening gebracht!! 

Lidmaatschap

Contributie

Vrijwilligers
bijdrage

Aanbieding

Senior [geb t/m 2004] Echtpaar/samenwnd
Studerende senior
Junior [geb 2005-2010]
Junior [geb. 2011-2015
Niet spelend lid
Winterlid
Zomerlid 

€ 150
€ 280
€ 120

€ 70
€ 50

€ 30
€ 65
€ 65 

€ 30
€ 60
€ 30

-
-

-
-

1e kalenderjaar € 50
1e kalenderjaar gratis 
Eenmalig inschrijfgeld senior:  € 15    /  junior:  € 5,-
Kortingspercentage's bij inschrijving na:
1/juni 1/juli 1/aug 1/sept 1/oct 1/nov
20% 40% 50% 70% 80% 100%

 

Tijdelijk voor 2022 nu nog geldig

******   Speciale Aanbieding      ******

 

Ben je enthousiast geworden en wil je je graag inschrijven klik dan hier!

leden betalen als team een extra bijdrage, per team  €50,-per competitieperiode (voor- en/of najaar). Aanvoerder ontvangt een rekening. 

Tennisballen voor alle activiteiten, inclusief vrij spelen, worden het gehele jaar door de vereniging ter beschikking gesteld en zijn in de contributie inbegrepen.  

 

Lesgelden voor jeugdleden 

De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers. Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt eveneens plaats via ClubCollect (zie contributie). Tijdstip van rekening is afhankelijk van de startdatum van de trainingen (meestal rond eerste weken na de start) en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt. Twee keer per jaar worden de trainingsperioden opgestart (rond april/mei en rond okt/nov). Steeds een reeks van ca. 20 trainingen waarbij rekening gehouden wordt met uitval en vakanties. Per gepland lesuur wordt er €6,- gerekend. Bij instroom gedurende reeks lessen betaald men de resterende weken.