Park en geschiedenis

Tennisclub Blerick is één van de grotere clubs in de regio Venlo.

TC-Blerick beschikt over 7 tennisbanen met kunstgras en 2 padelbanen, waar het hele jaar door gespeeld kan worden. Niet alleen prestatief willen we ons manifesteren, maar ook gezelligheid vinden belangrijk.  De club is dan ook op verschillende gebieden actief namelijk;

  • in de competitie van de KNLTB
  • in de organisatie van toernooien
  • interne competities
  • geven & organiseren van trainingen
  • voor zowel de ambitieuze clubspeler als voor de recreant.

Historisch perspectief : Van Annaweg naar Maassenhof.

De geschiedenis van de eerste vijftien jaren van TPC Blerick, opgericht in 1959, is niet terug te vinden in het archief.

Vanaf 1974 ligt er een schriftelijke verslaggeving van het reilen en zeilen vast: agenda’s van jaarvergaderingen en verslagen daarvan bieden een gedetailleerd beeld van bestuurlijke activiteiten met het doel recreatief en prestatief tennis mogelijk te maken.

Dat gebeurt voor het eerst op vier gemeentelijke gravelbanen aan de Annaweg te Blerick.

Het aantal leden bedraagt in 1974 ca. 270. Huur van de banen kost fl. 10.060,=. De contributie fl.200,= voor een echtpaar en fl.110,= voor een senior. Vergaderd wordt er bij het inmiddels deels gesloopte Tivoli en later bij café de Witte. Er geldt een ledenstop!!

In 1975 verschijnt de Service voor het eerst. De redactie bleef 15 jaar ongewijzigd zijn communicatieve diensten tussen bestuur / commissies en leden vervullen. Eerst op enkele A-viertjes en in 1979 werd de Service volwassen: gebonden en wel deed het blad maandelijks de leden via een zeer beperkt aantal commissies haar mededelingen. Later zou daar een zeer belangrijke functie bijkomen n.l. het informeren en vragen om instemming van leden over te nemen beleidsbeslissingen.

In 1976 verhuisde de vereniging met inmiddels 490 leden naar het tennispark Maassenhof, met 9 gravelbanen, aan de Heymansstraat. Het tennis werd toen al niet langer elitair geacht. In de regio verscheen een aantal tennishallen waardoor ook het indoor tennis populair werd.

In het jaar van de viering van het 20 jarig bestaan (1979) tellen we ca.700 leden. De contributie bedroeg fl. 115,= voor een senior en fl.210,= voor een echtpaar. Rond die tijd wordt het jeugdbeleid herzien, de Service gaat inkomsten uit advertenties verwerven. Er komt een tennisleraar in vaste dienst en er is een wachtlijst van 175 leden!! De club geniet dan gastvrijheid in de hal bij de familie Zeelen. In de tennishal kunnen de leden gebruik maken van kleedkamers en douches. De wens van een eigen accommodatie blijft desondanks groeien.

Deze wens is in 1986 gerealiseerd met een eigen clubhuis: bar, keuken, kleedlokalen en douches. Voor het eerst wordt in die periode een verloop van prestatiegerichte leden geconstateerd: een afname van 61 leden in een periode van 3 jaar.

De bouwcommissie verdwijnt en een nieuw fenomeen, de kantinecommissie, met als opdracht beheer en exploitatie van het eigen spelershome, doet zijn intrede.

Duidelijk gevolg is dat de lusten, maar ook de lasten van een eigen clubgebouw gedragen moeten worden door bestuur, commissie en leden.

In 1988 wordt het banencomplex, waarvan de gemeente Venlo eigenaar was, geprivatiseerd. Voor de TPC Blerick een voordelige transactie, maar met als gevolg dat baan- en parkonderhoud door de club uitgevoerd dienen te worden. Er komt dan ook een technische commissie. Het aantal vacatures in bestuur en commissies is moeilijk op te vullen.

Het tossen wordt geïntroduceerd. Kwesties als vergoedingen voor bardiensten, de hoogte van de consumptieprijzen, samenwerking met de tennisschool van Gerie Verkoelen, vermindering sponsorgelden, aanleg van een jeu de boules-baan zijn items die in de jaarvergadering de revue passeren.

Vanaf 1992 kunnen de leden op zes verlichte banen spelen.

Na een gedegen voorbereiding van de zijde van het bestuur, waarin de voors en tegens van kunstgras breed zijn uitgemeten, wordt in 1996 de renovatie van alle banen gebruikt om ze te voorzien van kunstgras. Heftige discussies volgen tussen “gravelisten” en “kunstgrassers”. Weer een nieuw fenomeen: zelfs in de winter kan er gespeeld worden! In 2012 zijn de kunstgrasbanen weer gerenoveerd.

Ondanks de optimale mogelijkheden om te kunnen tennissen; een pracht park, een eigen kantine, speelmogelijkheden overdag en ’s avonds in alle seizoenen, een hardwerkend bestuur en gedreven commissies, loopt het ledenaantal terug. In 1992 nog ca. 750 en in 2001 nog slechts ca. 450 leden. Dit is een aantal jaren stabiel gebleven en de laatste jaren weer aan het dalen. Aan het einde van 2014 is dit weer gedaald tot ca. 360, echter is een groter aantal leden gezien de mogelijkheden van de faciliteiten wenselijk.