Lessen Jeugd

Als vereniging vinden we het belangrijk dat onze jeugdleden plezier beleven in het tennis. Training is hiervoor uitermate geschikt, want hoe beter je kunt tennissen, hoe meer plezier je hier aan beleeft.

Tennislessen van ca. 20 trainingen

Via TC Blerick wordt er 2x per jaar tennislessen georganiseerd. 

Lesgelden voor jeugdleden 

De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers. Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt eveneens plaats via ClubCollect (zie contributie). Tijdstip van rekening is afhankelijk van de startdatum van de trainingen (meestal rond eerste weken na de start) en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt. Twee keer per jaar worden de trainingsperioden opgestart (rond april/mei en rond okt/nov). Steeds een reeks van ca. 20 trainingen waarbij rekening gehouden wordt met uitval en vakanties. Per gepland lesuur wordt er €6,- gerekend. Bij instroom gedurende reeks lessen betaald men de resterende weken. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muzieklessen, danslessen of scouting.