Na afloop van de "goed" bezochte jaarvergadering van afgelopen maandag 07-01-2019 zijn weer een aantal jubilarissen in... Lees meer

 Geachte leden, Bij deze nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden... Lees meer