Contributies (jaarcontributie 2021 + vrijwilligersbijdrage €30,–p.p. voor senioren)

Inning contributie via KNLTB.collect, betalen per incasso of Ideal.

Senioren (ook 65+) per persoon € 140,– + € 30,– (geboortejaar 2002 of eerder)

Echtpaar/samenwon. tot. per paar € 260,– + € 60,–

Studerend senior lid per persoon € 110,– + € 30,–

Junioren v.a. 12 jaar per persoon € 70,– (1e jaar € 50,–) (geboortejaar 2003-2008)

Junior (v.a.7 t/m 11 jr.) per persoon € 50,– (1e jaar gratis) (geboortejaar 2009-2013)

Niet spelend lid (rustend) per persoon € 30,–

Winterlid (1/10-1/4) per persoon € 60,–

Zomerlid (1/6-1/9) per persoon € 60,–

Inschrijfgelden (eenmalig) :

Senioren/ Studerende senioren p.p. € 15,–

Junioren p.p. € 5,–

Competitiespelende leden betalen een extra bijdrage, per persoon €10,-per competitieperiode (voor- en/of najaar).

Tennisballen voor alle activiteiten, inclusief vrij spelen, worden het gehele jaar door de vereniging

ter beschikking gesteld en zijn in de contributie inbegrepen.

Kortingsregeling bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar:

Aanmelding na:

1/5 = 10% 1/6 = 20% 1/7= 40% 1/8 = 50% 1/9= 70%, 1/10= 80%

1/11 = 100% (geen contributie meer in lopend jaar)

Lesgelden voor jeugdleden

De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers. Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt plaats via KNLTB.Collect. De kosten per les zijn €5,- per keer.