Sjaak van Bergen Jeugdcommissie
jeugd@tcblerick.nl

Jacqueline Koopman Kantinecommissie
kantine@tcblerick.nl

Vacature PR & Redactiecommissie, contactpersoon Frans van Wanrooy
redactie@tcblerick.nl

Vacature Recreatietennis & Ontspanningscommissi, contactpersoon Jos Brummans
roc@tcblerick.nl

Vacature Technische  Park- Commissie, contactpersoon Gerard Mulieman
technischecommissie@tcblerick.nl

Marcel Dumont Wedstrijd Commissie
vcl@tcblerick.nl

Wintercompetitie in handen van Jack Rademakers / Sjaak v.Bergen / Toon Simons.
roc@tcblerick.nl

Afdeling DRC ( Dames Recreatie Commissie ) contactpersoon alle damesactiviteiten: Marianne Janssen
drc@tcblerick.nl

VCL (Verenigings Competitie Leider ) contactpersoon aangaande alle wedstrijdtennis: Marcel Dumont
VCL’s: Fred Boots; Wouter Simons 

VTL’s: Ton de Leeuw; Marcel Dumont; Gerard Muileman