Baan verlichting

Uit onze inventarisatie werd duidelijk dat een avondje tennissen met baanverlichting op de banen 1-6 een verbruik van 100 kWh laat zien.  Vertalen we dit naar het nieuwe tarief van 0,70 euro/kWh dan kost dit ons als vereniging 70 Euro.  Natuurlijk kunnen we daar heel bewust mee omgaan en alleen de lampen aan maken als er getennist wordt.  Met een verwacht jaarverbruik voor 2023 van 6000 kWh,  zal dit helaas nog steeds 4200 Euro gaan kosten.

Oplossing
Gelukkig denkt de gemeente en overheid mee en kunnen we beschikken over subsidies.  Op dit moment onderzoeken we offerte's. Oplossing is om de oude halogeenverlichting [40kW] te vervangen door LED-armaturen.  Hiermee kunnen we het energie-verbruik voor deze verlichting reduceren met mogelijk een faktor 4.    Dan is een investering mogelijk interessant, immers naast een Bosa-subsidie van 30% kunnen we ook beschikken over een extra subsidie van de Gemeente Venlo van 5000 Euro.  Een snelle terugverdientijd lijkt haalbaar.

Status:
Na goedkeur in de ALV is einde januari de nieuwe baanverlichting besteld.  Ergens medio mei 2023 zullen deze geleverd en geinstalleerd worden. Informatie over hoe de LED-verlichting in- en uitgeschakeld wordt krijgt men natuurlijk tijdig te horen. 

Wat kun jij doen
Als je uitgespeeld ben, zet dan de verlichting netjes uit. Mogelijk is iemand dit vergeten, check even of er nog iemand wil tennissen, zo niet schakel dan de verlichting zelf even uit. Dank je !