4 Jan

Gepost door tcblerick

Categorie: nieuws

 Geachte leden,

Bij deze nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die

zal worden gehouden op maandag 7 januari om 19.30 uur in ons clublokaal aan de Heymansstr.103 te

Blerick.