Tijdens vakanties wordt er niet gespeeld.

“LESGELDEN VOOR JEUGDLEDEN

De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld.

Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers.

Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen.

De inning van lesgelden vindt bij voorkeur eveneens plaats via incasso indien er een machtiging is afgegeven. Tijdstip van incasso is afhankelijk van de startdatum van de trainingen en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt.”