Contributies (jaarcontributie 2019 + vrijwilligersbijdrage €30,–p.p. voor senioren) :

Let op: in 2019 krijgen nieuwe leden €60,- korting wegens 60 jarig bestaan van TC Blerick

Senioren (ook 65+) per persoon € 140,– + € 30,– (geboortejaar 2001 of eerder)

Echtpaar/samenwon. tot. per paar € 260,– + € 60,–

Studerend senior lid per persoon € 110,– + € 30,–

Junioren v.a. 12 jaar per persoon € 70,– (1e jaar € 50,–) (geboortejaar 2002-2007)

Junior (v.a.7 t/m 11 jr.) per persoon € 50,– (1e jaar gratis) (geboortejaar 2008-2012)

Niet spelend lid (rustend) per persoon € 30,–

Winterlid (1/10-1/4) per persoon € 60,–

Zomerlid (1/6-1/9) per persoon € 60,–

Toeslag als geen machtiging voor automatisch incasso is afgegeven: € 5,– p.p. (bankrekening moet opgegeven zijn)

Inschrijfgelden (eenmalig) :

Senioren/ Studerende senioren p.p. € 15,–

Junioren p.p. € 5,–

Competitiespelende leden betalen een extra bijdrage, per persoon €10,-per competitieperiode (voor- en/of najaar).

Tennisballen voor alle activiteiten, inclusief vrij spelen, worden het gehele jaar door de vereniging

ter beschikking gesteld en zijn in de contributie inbegrepen.

Kortingsregeling bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar:

Aanmelding na:

1/5 = 10% 1/9 = 70%

1/6 = 20% 1/10 = 80%

1/7 = 40% 1/11 = 100% (geen contributie meer in lopend jaar)

1/8 = 50%

Lesgelden voor jeugdleden

De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers. Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt eveneens plaats via KNLTB.Collect (zie contributie). Tijdstip van rekening is afhankelijk van de startdatum van de trainingen (meestal rond eerste trainingsdag) en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt.