CONTRIBUTIES EN INNING VOOR JAAR 2018 

(TC Blerick kent alleen een jaarcontributie, in 1 of 2 delen te voldoen)

De inning van de contributie en andere verschuldigde bedragen vindt in 2018 volledig plaats via de nieuwe applicatie van KNTB.Collect. Dit houdt voor de contributie in dat men begin februari een e-mail, brief en/of sms ontvangt om de contributie te voldoen door een betaling via Ideal of aan te geven dat er automatisch geïncasseerd mag worden. Bij geen reactie binnen 10 dagen wordt opdracht gegeven voor incasso. 

De rekening van de contributie kan in 1 (100%) of 2 keer (2x 50%) voldaan worden en dit is afhankelijk van de eigen opgave bij de aanmelding of later.  De eerste keer is in februari en de 2e keer (bij in 2x betalen) is in juni. Wil je wijzigen in 2x stuur dan een mail naar info@tcblerick.nl.

N.B. Afmelden als lid voor een volgend jaar dient voor 31/12 te gebeuren, anders worden alsnog minimaal €25,- kosten in rekening gebracht!!

Contributies (jaarcontributie 2018 + vrijwilligersbijdrage €30,–p.p. voor senioren) :

Senioren  (ook 65+)           per persoon €  140,– + € 30,–       

  • (geboortejaar 2000 of eerder)

Echtpaar/samenwon.          tot. per paar €  260,– + € 60,–

Studerend senior lid          per persoon €   110,–  + € 30,–                    

Junioren v.a. 12 jaar          per persoon           €   70,–

  • (1e jaar € 50,–) (geboortejaar 2001-2006)

Junior (v.a.7 t/m 11 jr.)     per persoon €   50,–

  • (1e jaar gratis)    (geboortejaar 2007-2011)

Niet spelend lid (rustend)  per persoon €   30,–

Winterlid  (1/10-1/4)         per persoon €   60,– 

Zomerlid (1/6-1/9)             per persoon €   60,–

Toeslag als geen machtiging voor automatisch incasso is afgegeven: € 5,– p.p. (bankrekening moet opgegeven zijn)

Inschrijfgelden (eenmalig) :

Senioren/ Studerende senioren    p.p. € 15,–

Junioren                                       p.p. €   5,–

Competitiespelende leden betalen een extra bijdrage, per persoon €10,-per competitieperiode (voor- en/of najaar).

Tennisballen voor alle activiteiten, inclusief vrij spelen, worden het gehele jaar door de vereniging ter beschikking gesteld en zijn in de contributie inbegrepen. 

Kortingsregeling bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar:

Aanmelding na:

1/5 = 10%           1/9 = 70%

1/6 = 20%         1/10 = 80%

1/7 = 40%          1/11 = 100% (geen contributie meer in lopend jaar)

1/8 = 50%       

Lesgelden voor jeugdleden

De tennislessen van leden tot 18 jaar worden via de tennisclub afgehandeld. Dit wil zeggen dat de tennisclub de kosten van de lessen in rekening brengt bij de jeugdleden en dat de tennisclub de afrekening verzorgt met de trainers. Door deze regeling kunnen de kosten van tennislessen voor de jeugdleden beperkt blijven en de trainingsgroepen niet te groot. De tennisclub zorgt voor aanvulling van de kosten uit subsidies en eigen middelen. De inning van lesgelden vindt eveneens plaats via KNLTB.Collect (zie contributie). Tijdstip van rekening is afhankelijk van de startdatum van de trainingen (meestal rond eerste trainingsdag) en wordt per e-mail aan de leden bekend gemaakt.